Warte uwagi

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Kontakt

Adres:
ul. Kościuszki 31
58-150 Strzegom
tel/fax: (074) 8550233
e-mail: ogolniak@wp.pl

Dyrektor:
dyrektorlostrzegom@interia.pl

Sekretariat

Czynny:
Poniedziałek - Czwartek
7:30 - 15:30
Piątek 8:00 - 16:00

Księgowość

Pon - Pt
7:30 - 15:30

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

BIPBiuletyn Informacji Publicznej--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały do pobrania:
1. Statut naszego LO - Statut.doc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat:

Nabór do pracy

Stanowisko: pracownik obsługi- pracownik pracy lekkiej
Miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu
Termin składania dokumentów: 2019-03-12 12:00
________________________________________
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


DANE PODSTAWOWE
1. Nazwa stanowiska pracy: pracownik obsługi – pracownik pracy lekkiej
2. Komórka organizacyjna: Zespół Szkól Ogólnokształcących w Strzegomiu
3. Wymiar etatu: 1 etat

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
Wykształcenie: zawodowe
Wymagania niezbędne: Do sprawnego wykonywania pracy w wyżej wymienionym zawodzie wymagana jest dobra ogólna sprawność fizyczna i ruchowa. Przydatna jest umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi pracownikami oraz takt, cierpliwość i wyrozumiałość. Przeciwwskazaniem do pracy są choroby układu kostno-stawowego, układu krążenia, układu oddechowego (rozedma płuc, astma) oraz uczulenie na detergenty. W zawodzie tym potrzebne są przede wszystkim dokładność, sumienność i uczciwość. Osoba ta powinna więc mieć dobre poczucie czasu i zmysł organizacyjny.
Wymagania dodatkowe: brak
Doświadczenie zawodowe: Dobrze widziane doświadczenie w pracy na wyżej wymienionym stanowisku.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
Praca na stanowisku obsługi - sprzątaczka. Zadaniem pracownika jest utrzymanie porządku, czystości, właściwego stanu sanitarno-higienicznego oraz dbałość o ogólny wygląd powierzonych jej pieczy pomieszczeń a także terenu wokół budynku szkolnego.

WYMAGANE DOKUMENTY :
1. List motywacyjny.
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Oryginał kwestionariusza osobowego.
4. Kserokopie świadectw pracy.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
6. Oświadczenie o niekaralności (osoby, którym zostanie zaproponowana praca będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie).

Uwagi dodatkowe:
Kandydat do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy wyłoniony w wyniku niniejszego naboru zostanie niezwłocznie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018.1260 ze zm.).

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu w terminie do 12 marca 2019 roku do godzimy 12.00 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko - pracownik obsługi – pracownik pracy lekkiej 1/1 etatu”

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Złożonych dokumentów Zespół nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcącym w Strzegomiu oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 855-02-33  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wygenerowano w sekund: 0.01
2,129,553 Unikalnych wizyt