Warte uwagitekst alternatywny

tekst alternatywny

Kontakt

Adres:
ul. Kościuszki 31
58-150 Strzegom
tel/fax: (74) 8550233
e-mail: ogolniak@wp.pl
adres skrzynki: epuapzsostrzegom

Sekretariat

Czynny:
Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30

Księgowość

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Rekrutacja

REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSTAŁCĄCEGO W STRZEGOMIU
NA ROK SZKOLNY 2023/24
Do pobrania :
Oferta LO
Warunki rekrutacji
Zasady rekrutacji
Wykaz przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - Zarządzenie Dyrektora ZSO


ULOTKA REKLAMOWA
NA ROK SZKOLNY 2023/24OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK SZKOLNY 2023/24IA - KLASA SPOŁECZNO-MEDIALNA (HUMANISTYCZNA)


Patronat merytoryczny nad klasą sprawuje:
dr Mirosław Oczkoś (aktor, wykładowca SGH w Warszawie, ekspert ds. wizerunku).


W ofercie:
• Warsztaty z Mirosławem Oczkosiem,
• zdobywanie indeksów dziennikarskich i politologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego,
• zajęcia dziennikarsko - medialne z dziennikarzami telewizyjnymi i radiowymi,
• projekty dziennikarskie w telewizji i radiu,
• wyjazdy na plan filmowy,
• tworzenie szkolnego radia internetowego,
• operowanie profesjonalnym sprzętem reporterskim (nagrywanie wywiadów, reportaży),
• redagowanie strony internetowej szkoły,
• status dziennikarzy na oficjalnych imprezach, koncertach, wydarzeniach,
• zajęcia z filozofii.

Proponowane przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski.
Zajęcia dodatkowe: język angielski specjalistyczny.

IB - KLASA MUNDUROWA


Patronat merytoryczny nad klasą sprawuje: płk Mariusz Krzak.
Partnerzy:
• 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia.,
• 34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu,
• 10 Opolska Brygada Logistyczna,
• Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy.


W ofercie:
• zajęcia z karate i samoobrony pod kierunkiem instruktora,
• zajęcia z żołnierzami WP,
• zajęcia z ratownikiem medycznym,
• zajęcia z policjantem Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy,
• zajęcia sprawnościowe przygotowujące do testów kwalifikacyjnych służb mundurowych,
• zajęcia na szkolnej strzelnicy wirtualnej,
• wyjazdy na poligony,
• zajęcia z nurkowania,
• zajęcia terenowe,
• wyjazdy na zajęcia do jednostek wojskowych w Wrocławiu, Żaganiu i Opolu,
• wyjazdy na zajęcia do Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej „Baryt”,
• zajęcia w salce bokserskiej i siłowni.

Proponowane przedmioty rozszerzone: j. polski, geografia, j. angielski.
Zajęcia dodatkowe: strzelanie na szkolnej strzelnicy pod nadzorem płk Mariusza Krzaka, język angielski specjalistyczny.

IC - KLASA BIOLOGICZNO – TURYSTYCZNA


Patronat nad klasą sprawują:
prof. dr hab. Jan Chmura oraz dr hab. Paweł Chmura (wykładowcy Akademii Wychowania Fizycznego).
Współpraca z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


W ofercie:
W ofercie: • zajęcia w nowoczesnych pracowniach: chemicznej, biologicznej i geograficznej,
• warsztaty laboratoryjne w Myśliborzu,
• współpraca z gabinetami odnowy biologicznej,
• organizacja rajdów szkolnych,
• przygotowanie do studiów medycznych, na Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytecie Przyrodniczym,
• wyjazdy na uczelnie wyższe,
• zajęcia z prof. dr hab. Janem Chmurą i dr hab. Pawłem Chmurą,
• wykłady sportowców i autorytetów w dziedzinie sportu,
• dodatkowe zajęcia sportowe w ramach SKS.

Proponowane przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, j. angielski.
Zajęcia dodatkowe: zajęcia laboratoryjne z chemii i biologii.

ID - MATEMATYCZNO –FIZYCZNA


Patronat merytoryczny nad klasą sprawuje:
prof. dr hab. Zbigniew J. Jurek (wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego).


W ofercie:
• współpraca z Politechniką Wrocławską i Instytutem Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego (wyjazdy na wykłady),
• zdobywanie indeksów i certyfikatów Politechniki Wrocławskiej,
• zajęcia nowoczesnych pracowniach: matematycznej, informatycznej i fizycznej,
• bardzo wysokie wyniki z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Proponowane przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka , informatyka lub język angielski (grupa będzie możliwa do utworzenia przy minimum 15 osobach chętnych).
Zajęcia dodatkowe: zajęcia z elementów rachunku różniczkowego – „Całki są dla każdego”.

Edukacja w LO!
• LO czterokrotnie w rankingu najlepszych liceów. W Rankingu "Perspektyw", w kategorii "Najlepsze licea w Polsce" LO w Strzegomiu otrzymało TYTUŁ "BRĄZOWEJ SZKOŁY" w latach 2019, 2020, 2021 i 2023,
• zdawalność matury powyżej średniej powiatu i województwa,
• wysokie wyniki przedmiotowe na poziomie rozszerzonym,
• bezpłatne fakultety z przedmiotów maturalnych,
• wymiany międzynarodowe: Izrael, Niemcy, Francja,
• udział w programie ERASMUS - Polska, Norwegia, Turcja i Grecja,
• nauka języka obcego z podziałem na poziomy zaawansowania,
• warsztaty i przedstawienia teatralne,
• koła zainteresowań (naukowe, sportowe i muzyczne),
• zajęcia strzeleckie na szkolnej strzelnicy pod okiem profesjonalnego instruktora,
• bezpłatne korzystanie z salki bokserskiej, siłowni i sauny,
• zajęcia na hali z: karate, wspinaczki, zumby, fitness.

Nowoczesna, bezpieczna i przyjazna szkoła
Karty dostępu do szkoły, Internet bezprzewodowy, dziennik elektroniczny, szafki na książki i ubrania, biblioteka z częścią multimedialną i konferencyjną, hala sportowa ze ścianką wspinaczkową, salką bokserską, siłownią i sauną; aula ze sceną teatralną.
ZASADY REKRUTACJII. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty.

Wynik przedstawiony w procentach z:
• języka polskiego - mnoży się przez 0,35
• matematyki - mnoży się przez 0,35
• języka obcego nowożytnego - mnoży się przez 0,3

II. Przeliczanie na punkty ocen z 4 wybranych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie:

• Celujący - 18 punktów
• Bardzo dobry - 17 punktów
• Dobry - 14 punktów
• Dostateczny - 8 punktów
• Dopuszczający - 2 punkty

III. Wykaz przedmiotów obowiązkowych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

I A
KLASA SPOŁECZNO-MEDIALNA (HUMANISTYCZNA)
1. j. polski
2. matematyka
3. historia
4. j. angielski

I B
KLASA MUNDUROWA
1. j. polski
2. matematyka
3. geografia
4. j. angielski

IC
KLASA BIOLOGICZNO-TURYSTYCZNA
1. j. polski
2. matematyka
3. j. angielski
4. biologia lub geografia - lepsza z ocen

ID
MATEMATYCZNO-FIZYCZNA
1. j. polski
2. matematyka
3. fizyka
4. informatyka lub j. angielski - lepsza z ocen

IV. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

Liczba punktów - 7

V. Możliwe punkty do zdobycia:

• Egzamin ósmoklasisty - 100 punktów
• Świadectwo - 72 punkty
• Świadectwo z wyróżnieniem - 7 punktów
• Zawody i konkursy - 18 punktów
• Aktywność społeczna - 3 punkty
RAZEM - 200 punktów

O przyjęciu do danej klasy decyduje liczba zdobytych punktów rekrutacyjnych.
Gdy będzie więcej kandydatów niż miejsc komisja stosuje po kolei kryteria, żeby wybrać najlepszych kandydatów.

Wygenerowano w sekund: 0.00
5,718,736 Unikalnych wizyt