Warte uwagi

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny
Tekst alternatywny

Tekst alternatywny

Kontakt

Adres:
ul. Kościuszki 31
58-150 Strzegom
tel/fax: (074) 8550233
e-mail: ogolniak@wp.pl

Dyrektor:
dyrektorlostrzegom@interia.pl

Sekretariat

Czynny:
Poniedziałek - Czwartek
7:30 - 15:30
Piątek 8:00 - 16:00

Księgowość

Pon - Pt
7:30 - 15:30

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

LO okiem kamery


Rekrutacja

Zasady rekrutacji:


Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym:

EGZAMIN GIMNAZJALNY

50 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:

liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii. fizyki i chemii,
- języka obcego na poziomie podstawowym,
jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu,
podzielonej przez dziesięć ;

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM

40 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
- 10 punktów - ocena: celujący,
- 8 punktów - ocena: bardzo dobry,
- 6 punktów - ocena: dobry,
- 4 punkty - ocena: dostateczny,
- 0 punktów - ocena: dopuszczający.

* w klasie o nachyleniu humanistycznym z elementami dziennikarstwa i teatru z: jęz. polskiego, jęz. obcego, historii i wos-u;

* w klasie o nachyleniu informatycznym z: jęz. polskiego, geografii, języka obcego i informatyki;

* w klasie o nachyleniu przyrodniczo - sportowym z: jęz. polskiego, jęz. obcego, biologii i geografii;

* w klasie o nachyleniu matematyczno-fizycznym z: jęz. polskiego, fizyki, matematyki i geografii

INNE OSIĄGNIĘCIA

10 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami;

a) 2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

b) maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim, wskazane w załączniku nr 3b zarządzenia Nr 34/2011 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 grudnia 2011 roku (1 konkurs - 2 pkt., 2 konkursy - 4 pkt., 3 i więcej - 5 pkt.),

c) maksymalnie 2 punkty za poniższe osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół: (1 osiągnięcie - 1 pkt, 2 i więcej - 2 pkt.):
- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych,
- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych,
- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych,

d) 1 punkt za:
- wzorowe zachowanie
lub
- stała, udokumentowana działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu - aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp.
lub
- wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

MINIMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW

Minimalna ilość punktów rekrutacyjnych do każdej klasy wynosi 40 pkt.

POZOSTAŁE WARUNKI

Pozostałe warunki reguluje zarządzenie nr 5/2013 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2013 w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014.

Wszelkich informacji udziela sekretariat naszego liceum.

Zapraszamy!
Wygenerowano w sekund: 0.02
2,050,471 Unikalnych wizyt