Warte uwagitekst alternatywny

tekst alternatywny

Kontakt

Adres:
ul. Kościuszki 31
58-150 Strzegom

tel/fax: (74) 8550233

e-mail:

sekretariat@lo.strzegom.pl


adres skrzynki ePUAP: epuapzsostrzegom

Sekretariat

Czynny:
Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30

Księgowość

Poniedziałek - Piątek
7:30 - 15:30

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Deklaracja Dostępności

Deklaracja DostępnościZespół Szkół Ogólnokształcących zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Data publikacji strony internetowej: 2003-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-09-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Farion, ogolniak@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (74)855 02 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementuj. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna1. Budynek główny przy ul. Kościuszki 31 w Strzegom
Wejście do budynku od ulicy Kościuszki jest poprzedzone kamiennymi schodami, dla osób z trudnościami w poruszaniu się jest możliwe podjechanie bezpośrednio pod wejścia od ul. Św. Jana. Szkoła jest wyposażona w szerokie korytarze oraz schody, nie posiadamy niestety windy co utrudnia poruszanie się pomiędzy piętrami, toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Wirtualny spacer: https://www.lo.strzegom.pl/2010/spacer/index.html
Parking znajduje się przy ul. Kościuszki lub można skorzystać z parkingu na terenie szkoły – wjazd od strony ulicy Św. Jana.
Wejście na teren szkoły jest możliwy z psem asystującym, niestety nie dysponujemy tłumaczem języka migowego.

2. Hala sportowa przy ul. Św. Jana 1 w Strzegomiu
Wejście do budynku jest poprzedzone kamiennymi schodami co może być problemem dla osób z trudnościami w poruszaniu się, niestety nie posiadamy ani windy, ani pochylni, czy platformy. Budynek jest wyposażona w szerokie korytarze, a pomieszczenia użytkowe znajdują się na jednym poziomie, poza sauną, która jest ulokowana jest w podziemiach i prowadzą do niej wąskie schody
Parking znajduje się przy ul. Św. Jana lub można skorzystać z parkingu na terenie szkoły – wjazd od strony ulicy Św. Jana.
Wejście na teren szkoły jest możliwy z psem asystującym, niestety nie dysponujemy tłumaczem języka migowego.
Wygenerowano w sekund: 0.06
6,224,555 Unikalnych wizyt